Merhaba

Sahtecilik Grafoloji Belge İnceleme uzmanı

  • İnceleme
  • Danışmanlık
  • Eğitim
about

Bülent Aydoğmuş

Sahtecilik & Grafoloji Uzmanı

Merhaba,
Kalifiyeli ve tecrübeli bir Sahtecilik & Grafoloji Uzmanı arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Bir sahtecilik veya dolandırıcılık suçuna maruz mu kaldınız? Adınıza sahte bir imza atıldığını mı düşünüyorsunuz? Sizinle ilgili sahte bir senet veya bir belge mi düzenlenmiş? Size verilen bir belgedeki imzanın gerçek olup olmadığı hususunda şüpheleriniz mi var? 1995 yılından buyana sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarını çözmek için uğraşıyorum. 25 yıllık tecrübem ve teknik donanımlarımla sizlere yardım etmek için hazırım.
Bir Avukatsanız; üstlendiğiniz davanızla ilgili teknik hususlar hakkında bilgi edinerek, savunmanızı ya da iddianızı güçlendirmek mi istiyorsunuz? Benimle irtibata geçtiğinizde, alacağınız samimi iletişim ve profesyonellikten memnun kalacaksınız.
Avukat değilseniz; muhtemelen davanızla veya karşılaştığınız durumla ilgili sorularınız, korkularınız, endişeleriniz ve büyük stresiniz vardır. Benimle irtibata geçtiğinizde, karşılaştığınız sorunun çözümü için size doğru yönde rehberlik edeceğimden emin olabilirsiniz.
Görüşmelerimizin tamamen gizli kalacağından şüpheniz olmasın. Tereddüt etmeden ve hiç çekinmeden 7/24 arayabileceğiniz telefon numaram +90 505 215 71 10 veya e-posta ile bana ulaşmak isterseniz [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

  • Bilimsel ve Teknik Analiz
  • Hızlı ve Detaylı Çalışma
  • Tecrübe ve Deneyim
  • Gizlilik ve Güvenilirlik
  • Etik İlkeler


Bülent Aydoğmuş Kimdir?

Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı Bülent AYDOĞMUŞ; 1973 yılında Isparta/Yalvaç’ta doğdu. Lisans Eğitimini, 1995 yılında Polis Akademisinde, Yüksek Lisans Eğitimini de 2004 yılında Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Abd.’da bitirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Diyarbakır ve Adana Kriminal Polis Laboratuarlarında değişik rütbelerde Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı olarak görev yaptı. Yurtdışında değişik ülkelerde ve yurtiçinde değişik şehirlerde katıldığı kongre, konferans, sempozyum, seminer ve çalıştaylarla bilgi ve tecrübesini artırarak, görevi esnasında on binlerce senet, çek, sözleşme, intihar mektubu, fidye-tehdit mektubu, tahrifatlı belgeler, kimlik, pasaport, sürücü belgesi, banknot vb. inceleyerek yıllık ortalama 4.000-5.000 vakanın aydınlatılmasında katkıda bulundu. Ayrıca yurtdışında ve yurtiçinde verdiği yüzden fazla eğitim faaliyeti ile binlerce kişiye bilgi ve tecrübesini aktararak sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının önlenmesine ve ortaya çıkarılmasına katkı sağladı. Yurtdışında verdiği eğitimler için OSCE, KPD ve KFA tarafından, yurtiçinde verdiği eğitim ve seminerler için de değişik yabancı kuruluşlar ve yerli kurumlar tarafından takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi. 2018 yılı Ocak ayında emekliye ayrıldıktan sonra uzmanlık konusu ile ilgili alanda inceleme, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine özel olarak devam etmektedir.

UZMAN GÖRÜŞÜ/MÜTALAASI’NIN HUKUKİ DURUMU

Sahtecilik & Grafoloji Uzmanı

Yasalarımızda; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 67.maddesinde; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 293.maddesinde; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilirler” Şeklinde hükümler bulunmaktadır. Yine “Uzman Görüşü” ile ilgili Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin aşağıdaki kararı bulunmaktadır; T.C YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2015/5127 KARAR NO.2016/4635 KARAR TARİHİ.10.11.2016 Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi HMK YARGILAMASINDA " UZMAN GÖRÜŞÜ-ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU" MAHKEME ÖZELLİKLE ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN KONULARDA, TARAFIN SUNDUĞU" UZMAN GÖRÜŞÜ"NÜN DAVA KONUSUYLA İLGİLİ OLMASI HALİNDE MUTLAKA DİKKATE ALMAK VE DEĞERLENDİRMEK ZORUNDADIR. Buradan da anlaşılacağı üzere; 6100 sayılı HMK'nın 293 ve 5271 sayılı CMK'nın 67/6. Maddelerine göre özel ve tüzel kişiler, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler hükmü amirdir. Bu kanunlara göre “UZMAN GÖRÜŞÜ” bir delil türüdür. Kanun tanık gibi, keşif gibi, bilirkişi gibi “uzman görüşü” adı altında yeni bir delil türü kabul etmiştir. Belirtilen Kanun maddelerinde düzenlenen “uzman görüşü” adlı bu hüküm, Hukukumuza yeni bir müessese olarak girmiştir. Bu hükmüne göre; “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa alabilirler.” . Kanun bu hükmüyle, gerek özel ve teknik bilgiyi gerektiren hususlarda ve gerekse hukuki sorunlar ile ilgili olarak her zaman “Uzman Görüşü”ne başvurulabileceğini açıkça kabul etmiştir. Buna göre UZMAN GÖRÜŞÜ, “davacı ve davalı tarafın mahkeme önünde bilirkişi dışında uzmanından bilimsel nitelikli görüş alarak ve bu görüşleri bir rapor halinde düzenlettirerek iddia ve savunmalarını güçlendirdikleri ve ispata çalıştıkları hukuksal bir belgedir.” Bu belge ile somut uyuşmazlığa ilişkin çözüm amaçlanır. Taraflardan birisi görülmekte olan davasında “kendi özel bilirkişisi” olarak “Uzman Görüşü”ne başvurabilir. Kısaca “UZMAN GÖRÜŞÜ”ne taraf bilirkişisi veya özel bilirkişi de denilmektedir. Tarafımca, yukarıda belirtilen kanun maddeleri kapsamında, Adli Belge İnceleme (Sahtecilik ve Grafoloji) alanında gerekli incelemeler yapılarak, Uzman Görüşü/Uzman Mütalaası raporu düzenlenmektedir.

hizmetlerimiz

Sunduğumuz Hizmetler.

İmza İncelemesi

Senet, çek, sözleşme vb. belgelerdeki anlaşmazlık konusu olan imzaların öncelikle sahte olup-olmadıklarının tespiti, daha sonra sahtecilik yönteminin tespiti ve nihayetinde imzayı atan şahsın belirlenmesi yönünde yapılan incelemelerdir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

El Yazısı İncelemesi

Bir belgedeki el yazılarının, başka bir belgedeki el yazıları ile karşılaştırılmasının yapılarak, aynı el ürünü olup-olmadıkları veya kişilere ait mukayese el yazıları ile karşılaştırılmasının yapılarak, bu şahıslar tarafından yazılıp-yazılmadıklarının tespitine yönelik incelemelerdir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Tahrifat İncelemesi

Senet, çek, sözleşme, kıymetli evrak, vb. belgelerin, optik alet ve cihazlar altında incelemesinin yapılarak, belgeler üzerindeki bilgilerde fiziksel&kimyasal yöntemlerle silinti, kazıntı ya da ilave yoluyla değişiklik yapılıp-yapılmadığının tespitine yönelik incelemelerdir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Belge Sahteciliği

Kimlik, pasaport, vize, çek banknot, vb. yüksek güvenlik özellikli belgelerin sahte olup-olmadıkları veya üzerlerindeki bilgilerde tahrifen değişiklik yapılıp-yapılmadığının tespitine yönelik, optik aletler ve cihazlar yardımıyla yapılan incelemelerdir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Kaşe İzi Mühür İzi İncelemesi

Belgeler üzerinde basılı bulunan kaşe izleri, mürekkepli mühür izleri veya soğuk mühür izlerinin orijinal mukayese mühür izleri ile optik aletler ve cihazlar yardımıyla karşılaştırmasının yapılarak aidiyetliklerinin tespiti hususunda yapılan incelemelerdir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Belgenin Eldesinin İncelenmesi

Bir fotokopi belgenin, başka bir fotokopi belge ile karşılaştırılmasının yapılarak, aynı fotokopi makinesi kullanılarak elde edilip-edilmediklerinin veya fotokopi makinelerinden alınacak mukayese belgeler ile karşılaştırılması ile yapılan incelemelerdir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Yazıcı Çıktısı İncelemesi

Bir belgedeki bilgisayar yazıcısı yazılarının, başka bir belgedeki bilgisayar yazıcısı yazıları ile karşılaştırılmasının yapılarak, aynı bilgisayar yazıcısı kullanılarak yazdırılıp-yazdırılmadıklarının karşılaştırılmasının yapıldığı incelemelerdir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Daktilo Makine Yazı İncelemesi

Bir belgedeki daktilo makinesi yazılarının, başka bir belgedeki daktilo makinesi yazıları ile karşılaştırılmasının yapılarak, aynı daktilo makinesi kullanılarak yazılıp-yazılmadıklarının açıkça bir şekilde anlaşılması amacıyla yapılan incelemelerdir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Kimler Faydalanabilir?

Öncelikle telefon veya e-posta ile bize ilk teması sağladığınızda (+90 505 215 71 10, [email protected]) konu genel hatları ile öğrenilir ve size nasıl danışmanlık yapabileceğimiz hususu açığa kavuşturulur. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetleri

Eğitim Seminer Konuları

Tüm eğitim & seminer hizmet konularının detaylı listesini öğrenmek için buraya tıklayın.

Kimler faydalanabilir?

Bu eğitim & seminer hizmetlerinden kimler faydalanabilir? Öğrenmek için buraya tıklayın.

Nasıl faydalanabilirsiniz?

Eğitim & seminer hizmetlerimizden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.

Blog

Son Yazılarımız.

img

Senet Nasıl Doldurulur

Senet Nasıl Doldurulur ile ilgili bilgi vermek için yukarıdaki senet örneğinden faydalanmak yararlı olacaktır. Kırmızı ile yazılan madde başlıkları ile Senet Nasıl Doldurulur sorusunu açıklığa kavuşturalım.

img

Dolandırıcılıkta Son Nokta

Kurye kılığına girmiş dolandırıcılar önceden planladıkları kişilere paket teslimatı yapıp, teslimat belgesi imzalatıyorlar. Ama aslında paketleri teslim alanlar teslimat belgesini değil.

Daha fazla blog yazısı için, buraya tıklayın.