Genel

Tahrifat İncelemesi

 

Senet, çek, sözleşme, kıymetli evrak, vb. belgelerin, optik alet ve cihazlar altında incelemesinin yapılarak, belgeler üzerindeki bilgilerde fiziksel&kimyasal yöntemlerle silinti, kazıntı ya da ilave yoluyla değişiklik yapılıp-yapılmadığının tespitine yönelik incelemelerdir.
Bülent AYDOĞMUŞ
Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı
https://www.sahtecilikgrafolojiuzmani.com/
https://www.instagram.com/sahtecilikgrafolojiuzmani/

Posted by Bulent