Posted on / by Bulent / in Genel

İmza İncelemesi – Islak İmza Nedir?

 

Islak İmza Nedir?

Kalem kullanarak belge üzerine atılan imzaya ıslak imza denir. Diğer bir ifadeyle, ıslak imza orijinal belgedeki imzadır. Kaşe ile ve dijital yöntemler ile oluşturulan imzalar ve yine fotokopi ve karbonlu nüsha belgelerdeki imzalar ıslak imza değildir.
.
A signature on a document using a pen is called a wet signature. In other words, the wet signature is the signature on the original document. Signatures created with signature stamps and digital methods and signatures in photocopy and carbon copy documents are not wet signatures.

Bülent AYDOĞMUŞ

Sahtecilik ve Grafoloji Uzmanı

https://www.sahtecilikgrafolojiuzmani.com/

https://www.instagram.com/sahtecilikgrafolojiuzmani/

 

Tags:

Bir cevap yazın